reportageserier

Siden 2009 har jeg lavet en række reportageserier til DR P1 og DR Lyd.

Flere af dem har handlet om børn, der står i forskellige former for sårbarhed.

Mit ønske har altid været at undersøge børnenes strategier og ræsonnementer. Jeg prøver at se verden fra deres sted snarere end at få voksne til at fortælle om deres situation. På den måde kan man lære noget om vores samfund og liv, om hvad for eksempel en barndom, en skole, et hospital eller et land egentlig er og gør – snarere end kun at få ondt af dem, der er kommet på den forkerte side af de institutioner.